Služby - Gastro služby - UNREGISTERED VERSION

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Služby

Naša spoločnosť je zameraná na  poskytovanie gastronomických služieb spoločného stravovania formou dovozu jedál konečnému spotrebiteľovi v Novom Meste nad Váhom a v blízkom okolí. Spoločnosť zahájila svoju činnosť v roku 2004, ktorej zámerom už pri jej založení bolo hlavne poskytovanie gastronomických služieb v oblasti spoločného stravovania, aj preto naša spoločnosť v súčasnosti poskytuje svoje služby viac ako 10 firmám. Kladieme veľký dôraz na kvalitu našich jedál a z toho dôvodu si naša spoločnosť určila 500 obedov ako maximálny denný limit pripravovaných jedál v porovnaní s inými spoločnosťami poskytujúcich služby spoločného stravovania, ktoré na úkor kvality nimi dodávaných jedál uprednostňujú ich počet. Naša spoločnosť Vám prináša jedlá výlučne iba z čerstvých surovín, zásadne nepoužívame žiadne polotovarové výrobky iných dodávateľov.
Aj pri ponuke múčnych jedál, ktoré ponúkame dva krát týždenne, neponúkame polotovary iných dodávateľov, ale  ich pripravujú naši kuchári s dlhoročnou, viac ako 30-ročnou, praxou. Podľa požiadaviek odberateľov jedlá dodávame vo varniciach, obedároch alebo v špeciálnych obaloch. V prípade požiadavky odberateľa zabezpečíme i teplé výdajné pulty spolu s odborne vyškoleným personálom za účelom výdaja jedál.

V priestoroch našej spoločnosti na Ul. Lesníckej č. 6169 v Novom Meste nad Váhom ponúkame denne v čase od 10.30 h do 12.00 h aj odber obedov pre občanov do nimi prinesených obedárov.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky